Costau

Nid oes nifer uchaf nac uchafswm o sesiynau y gallwch eu mynychu. Gellir penderfynu hyn ar sail unigol.

Mae sesiynau cwnsela wyneb yn wyneb yn 55 munud o hyd ac yn costio £37.00 y sesiwn neu £45.00 fesul cwpl.

Mae sesiynau Skype yn para 50 munud ac mae hefyd yn costio £37 fesul sesiwn neu £45.00 fesul cwpl.

Mae sesiynau cwnsela dros y ffôn yn 50 munud ac yn costio £30.00.

Rwy’n cynnig sesiynau hirach lle bo’n briodol ac yn seiliedig ar argaeledd.

Rhaid talu’r sesiynau hyn ymlaen llaw ar-lein cyn yr apwyntiad. Mae mathau derbyniol o daliad yn cynnwys  BACS, cerdyn credyd/debyd a PayPal.