Costau

Nid oes nifer uchaf nac uchafswm o sesiynau y gallwch eu mynychu. Gellir penderfynu hyn ar sail unigol.

Mae POB sesiwn cwnsela  yn 55 munud o hyd ac yn costio £40.00 y sesiwn   (£50.00 fesul cwpl).

Rwy’n cynnig sesiynau hirach lle bo’n briodol ac yn seiliedig ar argaeledd.

Rhaid talu’r sesiynau hyn ymlaen llaw ar-lein cyn yr apwyntiad. Mae mathau derbyniol o daliad yn cynnwys  BACS, cerdyn credyd/debyd a PayPal.